Input:

R 31/1968; Výchova nezletilých dětí Garance

č. 31/1968 Sb. rozh.
Dřívější úprava práv a povinností rodičů k nezletilému dítěti (podle § 50, 86 zák. o rod.) pozbývá účinnosti právní mocí rozhodnutí o rozvodu manželství rodičů.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 30. 11. 1967, 5 Cz 146/67.)
Okresní soud v Chebu rozvedl manželství účastníků; současně - v rámci úpravy práv a povinností účastníků k nezletilému P. S., nar. 23. 12. 1951, pro dobu po rozvodu - vyslovil, že "rozhodnutí o výchově a výživě nezletilého P. S., učiněné okresním soudem v Chebu, zůstává nadále beze změny".
Nejvyšší soud rozhodl o stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že tímto rozsudkem okresního soudu, pokud jím bylo rozhodnuto o výchově a výživě nezletilého, byl porušen zákon a v uvedeném rozsahu rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Rozvod manželství rodičů nezletilého dítěte je skutečnost, s níž zákon spojuje obligatorní provedení úpravy práv a povinností rodičů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu (§ 26 odst. 1 zák. o rod.), a to bez ohledu na to, zda snad práva a povinnosti rodičů k nezletilému dítěti byla již upravena dřívějším rozhodnutím soudu nebo dřívější soudem schválenou dohodou rodičů. Event. dřívější úprava práv a povinností rodičů k nezletilému dítěti (podle § 50, 86 zák. o rod.) pozbývá účinnosti právní mocí rozhodnutí o rozvodu manželství rodičů.
Z toho a z povinnosti soudu, aby srovnával podrobné poměry, v nichž byla provedena event. dřívější úprava práv a povinností rodičů k nezletilému dítěti, s poměry v době rozhodování o úpravě práv a povinností rodičů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu, plyne, že soud se nezhostí odpovědně rozhodování o úpravě práv a povinností rodičů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu toliko tím, že