Input:

30/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 30/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. ledna 2023,
kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 24 písm. a) zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění zákona č. 343/2010 Sb. a zákona č. 383/2022 Sb., k provedení § 6 odst. 6, § 11 odst. 5 písm. d) a § 13 odst. 4:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje rozsah údajů týkajících se obchodů zrealizovaných na základě
a)  registrace k využívání všeobecných vývozních povolení,
b)  individuálního vývozního povolení, souhrnného vývozního povolení nebo povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb, nebo
c)  povolení pro přepravu zboží dvojího použití uvnitř Společenství.
§ 2
Údaje týkající se obchodů zrealizovaných na základě registrace k využívání všeobecných vývozních povolení
Údaje týkající se obchodů zrealizovaných na základě registrace k využívání všeobecných vývozních povolení stanoví příloha č. 1 k tomuto nařízení.
§ 3
Údaje týkající se obchodů zrealizovaných na základě povolení
Údaje týkající se obchodů zrealizovaných na základě
a)  individuálního vývozního povolení, souhrnného vývozního povolení nebo povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení a
b)  povolení pro přepravu zboží dvojího použití uvnitř Společenství stanoví příloha č. 3 k tomuto nařízení.
§ 4
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 344/2010 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití, se zrušuje.
§ 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2023.
 
Předseda