Input:

30/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 20. dubna 1959 a vyhlášené pod č. 550/1992 Sb. Garance

č. 30/2021 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 20. dubna 1959 a vyhlášené pod č. 550/1992 Sb.
Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu