Input:

30/1967 Sb., Vyhláška ministerstva financí o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953 Garance

č. 30/1967 Sb., Vyhláška ministerstva financí o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 15. března 1967
o stažení bankovek po 100,- Kčs a 50,- Kčs vzoru 1953
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
(1) Bankovky po 100,- Kčs a 50,- Kčs vzoru 1953 (se starým státním znakem na rubu)1přestávají být zákonnými penězi na území Československé socialistické republiky uplynutím dne 31. prosince