Input:

R 3/1964 (tr.); Příživnictví Garance

č. 3/1964 Sb. rozh. tr.
Zákonný znak § 203 odst. 2 tr. zák. ve znění novely "dává se někým vydržovat" je naplněn i v případě, když pachatel, soustavně se vyhýbající poctivé práci, se nechá vyživovat od různých příbuzných a kamarádů tím, že za příležitostné práce nebo zcela zdarma mu poskytují drobné částky peněz případně i jídlo, hradí mu i další náklady jako cestovné apod.
(Rozhodnutí okresního soudu Praha-západ ze dne 27. září 1963 - 2 T 159/63).
Soud uznal obžalovaného vinným trestným činem příživnictví podle § 203 odst. 2 tr. zák. ve znění novely proto, že od 28. 2. 1963 až do 30. 7. 1963 nikde nepracoval a nechal se živit svou matkou, sourozenci a kamarády.
Za to mu uložil trest 9 měsíců odnětí svobody nepodmíněně.
Z odůvodnění:
Obžalovaný se učil kameníkem, avšak pro špatnou pracovní morálku byl z učení v roce 1958 propuštěn. Kratší dobu nepracoval, potom nastoupil jako pomocný dělník v n. p. Kablo Hostivař, kde byl zaměstnán až do roku 1960. Dále byl zaměstnán u n. p. Agrotechna v Praze, kde pracoval až do roku 1962. Poté nastoupil základní vojenskou službu, kde byl až do června 1962. Zde podepsal smlouvu na dobu 18 měsíců s tím, že bude pracovat na dole Pionýr v Ostravsko-karvínském revíru. Za podepsání smlouvy a za nástup na uvedený důl obdržel začleňovací příspěvek 500 Kčs. Zde jeho pracovní morálka nebyla dobrá, meškal směny bez opodstatněné příčiny. Jeho poměr ke spolupracovníkům nebyl dobrý. Dne 28. 2. 1963 toto zaměstnání opustil a živil se tím, že vykonával různé příležitostné práce u občanů, za což dostával menší peněžní částky.
Dále se živil tím, že příležitostně pracoval jako výčepní, za což obdržel opět částky peněžité, jakož i jídlo. Od své sestry dostával občas 3 - 5 Kčs na cigarety a jídlo. Dostával stravu také od své matky. Dne 18. 3. 1963 byl předvolán naposledy před závodní výbor ROH dolu Pionýr v Orlové, kde byl vybídnut, aby zaměstnání nastoupil. Taktéž s ním byl proveden pohovor na MNV v Chodově u Prahy, kde přislíbil, že nastoupí zpět na důl, Dne 8. 5. 1963 byl s ním proveden pohovor okresním prokurátorem, kde opětovně přislíbil, že do práce v Ostravsko-karvínském revíru nastoupí, ale ani toto nesplnil. Okrskář