Input:

R 29/1967 (tr.); Znalec Garance

č. 29/1967 Sb. rozh. tr.
Organizaci, jejíž pracovník podal znalecký posudek, nelze přiznat vyšší odměnu za znalecký úkon, než připouští ustanovení § 14 vyhl. č. 193/1958 Ú. l. Nelze také k této odměně přiznat žádné další příplatky, neuvedené v cit. ustanovení vyhlášky, jako např. příspěvek na národní pojištění.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 1967 - 6 Tz 7/67.)
V trestní věci vedené pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák., rozhodl okresní prokurátor v U. dne 2. května 1966 o exhumaci mrtvoly zemřelého K a další pitvě. Zároveň v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 tr. ř. určil, že tuto pitvu provedou dva znalci, z nichž jedním ustanovil MUDr. L, přednostu katedry soudního lékařství lékařské university v B. Toto pracoviště také dne 9. srpna 1966 vyúčtovalo znaleckou odměnu, a to tak, že k částce odpovídající počtu potřebných pracovních hodin a stupni obtížnosti znaleckého úkolu připočetlo ještě desetiprocentní zvýšení jako příspěvek na národní pojištění.
Usnesením ze dne 15. září 1966 sp. zn. Pv 139/66 okresní prokurátor určil katedře soudního lékařství university v B. znaleckou odměnu tak, že jí přiznal i požadovaný příspěvek na národní pojištění.
Ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem Nejvyšší soud toto usnesení zrušil a okresnímu prokurátorovi přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Náhrada hotových výloh znalců a výše jejich odměny je určena ministrem spravedlnosti v dohodě s ministrem financí ve vyhlášce č. 193/1959 Ú. l. Z dikce ustanovení § 14 této vyhlášky jednoznačně plyne, že hodinové sazby stanovené pro jednotlivé obtížnostní kategorie uvedené ve vyhlášce jsou maximální a nemohou být, s výjimkou případů mimořádné obtížnosti dále zvyšovány. Organizace, jejíž pracovník znalecký posudek podal, nemůže z tohoto důvodu žádat úhradu příplatku, který sazebník