Input:

29/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních o celní úmluvě o dočasném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání Garance

č. 29/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních o celní úmluvě o dočasném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 8. ledna 1964
o Celní úmluvě o dočasném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání
Dne 6. října 1960 byla v Bruselu sjednána Celní úmluva o dočasném dovozu obalů.
Dne 4. května 1962 byla u Generálního tajemníka Rady pro celní spolupráci se sídlem v Bruselu odevzdána listina o přístupu Československé socialistické republiky k uvedené úmluvě. Podle svého článku 16, odstavce 1 vstoupila Úmluva pro Československou socialistickou republiku v platnost dne 5. srpna 1962.
Dne 8. června 1961 byly v Bruselu sjednány: Celní úmluva o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních anebo při podobných událostech; Celní úmluva o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání.
Celní úmluvy byly za Československou socialistickou republiku podepsány bez výhrady ratifikace dne 28. března 1962.
Celní úmluva o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech vstoupila podle svého článku 19, odstavce 1 v platnost dne 13. července 1962 a tímto dnem vstoupila rovněž v platnost pro Československou socialistickou republiku.
Celní úmluva o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání vstoupila podle svého článku 16, odstavce 1 včetně příloh A, B, C v platnost dne 1. července 1963 a tímto dnem vstoupila rovněž v platnost pro Československou socialistickou republiku.
Český překlad Úmluv se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
CELNÍ ÚMLUVA
o dočasném dovozu obalů
Preambule
Vlády,
podepisující tuto Úmluvu, jež se sešly pod záštitou Rady pro celní spolupráci a Smluvních stran Všeobecné dohody o clech a obchodu, vycházejíce z návrhů předložených zástupci mezinárodního obchodu, kteří si přejí rozšíření systému dočasného bezcelného dovozu, přejíce si usnadnit mezinárodní obchod a přesvědčeny, že přijetí všeobecných pravidel o dočasném bezcelném dovozu obalů přinese značné výhody mezinárodnímu obchodu, dohodly se takto:
KAPITOLA I
Definice
Článek 1
Pro účely této Úmluvy se rozumí
a)  pod pojmem „obaly” všechny předměty, které ve stavu, v němž jsou dovezeny, slouží nebo mají sloužit jako obaly; jsou to zejména:
i)  obaly použité nebo určené k používání pro vnější nebo vnitřní balení zboží,
ii)  předměty, na nichž zboží je nebo má být navinuto, složeno nebo upevněno; z toho jsou vyňaty balicí materiály sláma, papír, skleněná vlákna, hobliny atd., jež jsou