Input:

282/1949 Sb., Zákon, jímž se mění zákon, který československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem Garance

č. 282/1949 Sb., Zákon, jímž se mění zákon, který československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1949,
jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem.
Národní shromáždění republiky