Input:

R 26/1958 (tr.); Garance

č. 26/1958 Sb. rozh. tr.
Je-li odsouzeného ztíženého chorobou, byť i těžkou, možno léčit při výkonu trestu tak, jak to vyžaduje stav jeho choroby, není dán důvod přerušení výkonu trestu podle § 346 odst. 1 tr. ř.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 10. ledna 1958,1 Tz 256/57.)
Lidový soud v Liberci usnesením předsedy senátu přerušil k žádosti odsouzeného podle § 346 odst. 1 tr. ř. výkon trestu odnětí svobody v trvání sedmi měsíců uloženého odsouzenému rozsudkem lidového soudu v Jablonci nad Nisou za trestný čin útoku proti skupinám obyvatelů podle § 119 tr. zák. Lidový soud toto své rozhodnutí odůvodnil tím, že odsouzený podle lékařské zprávy onemocněl tuberkulosou plic, pro kterou se měl podrobit již v r. 1936 nemocničnímu léčení. Podle této lékařské zprávy chorobný proces není stabilisován a je opět nutno radit k řádnému léčení v nemocnici. Citované usnesení sice připouští, že by bylo v daném případě možné odborné ústavní léčení odsouzeného ve vězeňské nemocnici v Plzni- Borech, kde by však léčení trvalo převážnou dobu trestu, čímž by nebyl podle názoru soudu splněn účel trestu. Toto usnesení se stalo pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil usnesení lidového soudu v Liberci a žádost odsouzeného za přerušení výkonu trestu zamítl.
Z odůvodnění:
Předseda Nejvyššího soudu ve stížnosti pro porušení zákona namítá jednak, že lidový soud v Liberci (předseda senátu) nebyl k rozhodování o přerušení výkonu trestu v daném případě příslušný, neboť v době jeho rozhodování byl odsouzený ve výkonu trestu . v NPT č. 1 v Plzni, takže byl porušen zákon v