Input:

č. 25/1963 Sb. rozh. tr., Garance

č. 25/1963 Sb. rozh. tr.
K otázce zavinění trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti pracovníkem odpovědným za svěřené děti.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. L. z 9. prosince 1962 - 4 To 643/62)
Okresní prokuratura v Teplicích podala žalobu na obviněnou vychovatelku pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se měla dopustit tím, že dne 5. 7. 1962 v K., okres Teplice, jako vychovatelka Dětského domova při vycházce s chovanci nechala tyto volně pobíhat po lesní cestě, a tak umožnila jednomu z nich G., že vylezl nepozorovaně na klády, které se uvolnily a smrtelně ho zranily.
Okresní soud v Teplicích podle § 188, odst. 1 písm. d), § 177 odst. 1 písm. b) tr. ř. trestní stíhání obviněné zastavil.
Krajský soud v Ústí nad Labem stížnost okresního prokurátora v Teplicích proti usnesení okresního soudu v Teplicích zamítl.
Z odůvodnění:
Okresní prokurátor v Teplicích v podané stížnosti namítá, že obviněná tím, že si malé děti pustila z dozoru, zavinila, že lezly na klády, jedna z klád se sesula a způsobila G. smrtelné zranění. Kdyby byla děti držela v sevřeném útvaru tak, aby je měla všechny na očích, nebylo by k tomuto neštěstí došlo, protože je mohla ihned okřiknout, kdyby začaly na klády lézt. Prokurátor navrhuje, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení a soudu prvého stupně uložil, aby v této trestní věci dále jednal.
Soud prvého stupně přezkoumal napadené usnesení a došel k těmto závěrům:
Ze spisu vychází jako nesporné, že obviněná jako vychovatelka Dětského domova v K. šla kritického dne odpoledne s dětmi ve věku od 6 - 10 let na procházku. Měla na starosti celkem 19 dětí. Šly lesní cestou, která má četné zákruty, není však nijak nebezpečná. Touto cestou již vícekrát s dětmi šla, ale nikdy tam nebyly složeny nějaké klády. Před posledním zákrutem cesty před křižovatkou s cestou na Komáří Vížku poodběhla skupinka pěti chlapců napřed, jak dělávali již před tím. Děti se bavily totiž tím, že za zákrutem na ostatní děti a vychovatelku vybafly a měly radost, že předstírala uleknutí. V tomto případě však věc skončila tragicky. Za zákrutem cesty byly velmi neodpovědně a nebezpečně složeny klády. Chlapci na ně vlezli,