23/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2017 Sb. m. s.

23/2017 Sb.m.s.  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 23/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2017 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2017 Sb. m. s., kterým bylo vyhlášeno ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 11. října 1996.
Ve druhém odstavci sdělení se slova „25. dubna 2017“ nahrazují slovy „26. dubna 2017“.
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru