23/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2017 Sb. m. s.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 23/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2017 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2017 Sb. m. s., kterým bylo vyhlášeno ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic a
 
 Nahoru