Input:

R 21/1965 (tr.); Zahlazení odsouzení Garance

č. 21/1965 Sb. rozh. tr.
Zahlazení odsouzení, na něž se vztahuje podmínka uložená amnestií presidenta republiky nebo individuální milostí, nelze povolit, pokud lhůta stanovená v této podmínce neuplynula, a to ze žádného důvodu uvedeného v § 69 tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. února 1965 - 5 Tz 5/65.)
Usnesení okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 8. září 1964 sp. zn. Nt 409/64 bylo zahlazeno odsouzení M. V., k němuž došlo rozsudkem státního soudu v Praze ze dne 12. 10. 1951 sp. zn. 7 Ts I 34/51.
Ke stížnosti pro porušení zákona bylo toto usnesení okresního soudu zrušeno a okresnímu soudu bylo přikázáno, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
M. V. byl odsouzen rozsudkem bývalého Státního soudu v Praze ze dne 12. října 1951 sp. zn. 7 Ts I 34/51 pro trestný čin velezrady podle § 78 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) tr. zák. z roku 1950, k trestu odnětí svobody v trvání 12 roků, k propadnutí majetku a ke ztrátě čestných práv občanských.
Usnesením krajského soudu v Praze ze dne 7. června 1960 sp. zn. 7 Ts I 34/51 byl M. V. podle § 391 odst. 1 tr. ř. s přihlédnutím k amnestii presidenta republiky ze dne 9. května 1960 propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody pod podmínkou, že se do 10 roků nedopustí úmyslného trestného činu.
K žádosti odsouzeného rozhodl okresní soud v Havlíčkově Brodě usnesením ze dne 8. září 1964 sp. zn. Nt 409/64, že se odsouzenému podle § 69 odst. 3 tr. zák.