Input:

č. 21/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 21/1955 Sb. rozh. tr.
Odcizení i jen malého množství uhlí určeného k provozu továrny je jednáním nebezpečným pro společnost zakládajícím skutkovou podstatu trestného činu rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák.
(Rozhodnutí lidového soudu v Rumburku, pobočka ve Varnsdorfu z 24. března 1954, 5 T 29/54.)
Obviněný byl dělníkem v továrně národního podniku a v zimních měsících, t. j. v lednu a únoru 1954, se zmocnil několikrát menšího množství průmyslového uhlí ze zásob továrny uskladněných v kůlně. Odnášel si je tajně v kbelíku domů pro vlastní potřebu. Celkem si takto přivlastnil 240 kg uhlí v hodnotě 8,60 za 1 q. Takovýmto způsobem odcizilo uhlí více zaměstnancú továrny (již dříve stíhaných), o čemž obviněný také věděl.
Lidový soud uznal