Input:

207/1949 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v knihovních věcech nové pozemkové reformy Garance

č. 207/1949 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v knihovních věcech nové pozemkové reformy
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství
ze dne 23. srpna 1949
o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v knihovních věcech nové pozemkové reformy.
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle §