Input:

20/1953 Sb., Nařízení o drobné úpravě hranic městských obvodů Praha 14 a Praha 15, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 20/1953 Sb., Nařízení o drobné úpravě hranic městských obvodů Praha 14 a Praha 15, platné do 16.5.1954
NAŘÍZENÍ
ministra vnitra
ze dne 20. března 1953
o drobné úpravě hranic městských obvodů Praha 14 a Praha 15.
Ministr vnitra nařizuje v dohodě s ministry spravedlnosti a financí podle § 2 odst. 1 zákona č. 76/1949 Sb., o organisaci správy v hlavním městě Praze:
Čl. I.
Hranice městských obvodů Praha 14 a Praha 15, stanovené vládním nařízením č. 79/1949 Sb., o rozdělení území hlavního města Prahy pro účely