Input:

R 2/1965 (tr.); Účinná lítost Garance

č. 2/1965 Sb. rozh. tr.
Trestnost činů uvedených v ustanovení § 66 tr. zák. zaniká jen tehdy, jestliže pachatel dobrovolně učiní opatření uvedená pod písm. a) nebo b) cit. zákonného ustanovení.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 31. 10. 1964 - Tz 69/64)
Rozsudkem okresního soudu v Ostravě ze dne 22. 8. 1963 č. j. 10 T 101/63-36 byl obžalovaný J. K. uznán vinným trestným činem zkrácení daně podle § 148 /1 tr. zák. a odsouzen podle téhož zákonného ustanovení k trestu odnětí svobody na dobu jednoho roku, přičemž podle §§ 58, 59 tr. zák. byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen na zkušební dobu dvou roků a podle §§ 53, 54 tr. zák. byl obžalovanému uložen peněžitý trest ve výši 5000,- Kčs.
Proti rozsudku okresního soudu v Ostravě podal obžalovaný odvolání a krajský soud ve veřejném zasedání dne 31. 3. 1964 pod sp. zn. 3 To 596/63 rozsudek okresního soudu zrušil z důvodů § 258 písm. d) tr. ř. a obžalovaného K. podle § 226 písm. e) tr. ř. zprostil obžaloby pro trestný čin zkrácení daně podle § 148 odst. 1 tr. zák.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona zrušil rozsudek krajského soudu a přikázal krajskému soudu v Ostravě, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Podle obžaloby okresního prokurátora spočívala trestná činnost obžalovaného K. v tom, že od počátku roku 1957 až do konce roku 1962 bez oprávnění prováděl povoznictví. Nepodal také řádné přidání daní z této živnostenské činnosti a tak za tuto dobu zkrátil na dani živnostenské, dani z příjmu a dani zemědělské o celkovou částku 8059,40 Kčs. Okresní soud v Ostravě převzal znění obžaloby v celém rozsahu do svého rozsudku.