Input:

č. 2/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 2/1962 Sb. rozh. tr.
Ohrožování spoluobčanů nakažlivou chorobou je v rozporu s požadavkem řádného života pracujícího člověka (§§ 189, 190 tr. zák.)
Podle § 59 odst. 2 tr. zák. lze obžalovanému uložit pouze omezení, směřující k tomu, aby vedl řádný život pracujícího člověka; nelze mu však, s výjimkou náhrady škody nařizovat, aby něco konal.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně - 6 To 154/61.)
Obžalovaný byl uznán vinným trestným činem šíření nakažlivých chorob podle § 190 tr. zák., který spáchal tím, že ve dnech 26. 6., 15. 7. 1961 a 3. 1. 1962 v Brně, ačkoliv mu bylo známo, že trpí rozpadovou tuberkulosou, takže bez předchozího léčení může ohroziti jiné lidi, opustil bez dovolení oddělení TBC nemocnice v Brně. Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen s dvouletou zkušební dobou.
Krajský soud v Brně odvolání prokurátora proti uvedenému rozsudku zamítl.
Z odůvodnění:
Okresní prokurátor napadá výše uvedený rozsudek odvoláním, v němž se domáhá, aby bylo podle § 59 odst. 2 tr. zák. vysloveno omezení, že obžalovaný ve zkušební lhůtě dvou let, na kterou mu byl uložený trest odnětí svobody v trvání tří měsíců podmíněně odložen, je povinen se podrobit protituberkulosnímu léčení podle rozhodnutí příslušných lékařů.
Odvolací soud přezkoumal řízení, které předcházelo napadenému rozsudku i rozsudek sám ve všech jeho výrocích, neshledal v