Input:

194/1960 Sb., Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně Garance

č. 194/1960 Sb., Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
VYHLÁŠKA
rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně
ze dne 13. prosince 1960,
kterou se určují výkonné orgány dalších