Input:

19/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2001 Sb. m. s., o sjednání Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů Garance

č. 19/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2001 Sb. m. s., o sjednání Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2001 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Parlament České republiky vyslovil dodatečný souhlas s přístupem České republiky k Mezinárodní úmluvě o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů, přijaté dne 9. června 1977 v Nairobi1). Prezident republiky