Input:

19/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje dočasné pozastavení provádění Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu Garance

č. 19/2021 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 14. dubna 2021 oznámilo Velvyslanectví Nového Zélandu, že s odvoláním na článek 12 Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a