181/2019 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 181/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 9. července 2019
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2019 - 2024, která byla uzavřena dne 2. 4. 2019 mezi vyšším odborovým orgánem - Odborovým svazem Stavba České republiky, Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů - Svazem podnikatelů ve
 
 Nahoru