Input:

18/1945 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech Garance

č. 18/1945 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. června 1945,
jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zrádců, a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.
Vláda Československé republiky nařizuje podle § 22, odst. 5 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech toto :
§ 1.
(1)  Soudcové z lidu u mimořádných lidových soudech složí po svém jmenování vládou podle § 22, odst. 2, poslední věta dekretu presidenta republiky č. 16/1945 Sb. do rukou přednosty mimořádného lidového soudu, jehož členy byli jmenováni, nebo do rukou jeho náměstka jednou pro vždy slib těmito slovy : „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu při svém rozhodování říditi jen zákonem, že budu hlasovati podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení a že zachovám přísnou mlčenlivost o obsahu porady a hlasování soudu.”
(2)  O složení slibu podle odstavce 1 buď sepsán protokol, jejž podepíše