Input:

16/1961 Sb., Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují výkonné orgány dalších městských národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně, platné do 30.6.1965 Archiv

č. 16/1961 Sb., Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují výkonné orgány dalších městských národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně, platné do 30.6.1965
VYHLÁŠKA
rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem
ze dne 17. ledna 1961,
kterou se určují výkonné