Input:

151/2024 Sb., Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Frymburk Garance

č. 151/2024 Sb., Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Frymburk
VYHLÁŠKA
ze dne 5. června 2024
o stanovení přírodních léčebných lázní Frymburk
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. a) k provedení § 25 odst. 3 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):
§ 1
Za přírodní léčebné lázně Frymburk se stanovuje soubor zdravotnických a jiných zařízení sloužících k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v katastrálním území Frymburk.
§ 2
Hranice území přírodních léčebných lázní Frymburk jsou graficky vyznačeny v kopii katastrální a základní mapy, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce. Seznam lomových bodů hranic území přírodních léčebných lázní Frymburk v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.
 
Ministr:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
 
Příloha č. 1
Hranice území přírodních léčebných lázní Frymburk
Příloha č. 2
Seznam lomových bodů hranic území přírodních léčebných lázní Frymburk (S-JTSK)
V tabulce je uveden seznam souřadnic lomových bodů území přírodních léčebných lázní Frymburk v souřadnicovém systému S-JTSK.
 
Číslo bodu
Souřadnice X
Souřadnice Y
1
1196642.32
783151.35
2
1196646.62
783154.14
3
1196650.30
783156.52
4
1196649.49
783157.80
5
1196645.42
783155.23
6
1196641.86
783160.81
7
1196645.93
783163.39
8
1196644.29
783165.97
9
1196654.30
783172.31
10
1196657.67
783166.99
11
1196659.36
783168.06
12
1196666.36
783172.50
13
1196671.82
783163.78
14
1196676.15
783156.88
15
1196680.30
783150.24
16
1196684.46
783143.62
17
1196688.61
783136.99
18
1196692.85
783130.21
19
1196684.67
783125.09
20
1196684.82
783124.85
21
1196681.58
783122.82
22
1196683.24
783120.18
23
1196678.81
783117.39
24
1196677.15
783120.05
25
1196673.10
783117.51
26
1196671.41
783116.45