Input:

R 14/1966 (tr.); Devizové hospodářství - devizový tuzemec. Devizové hospodářství - ohrožení devizového hospodářství Garance

č. 14/1966 Sb. rozh. tr.
K výkladu ustanovení § 146 tr. zák.
Tuzemec, který řádným způsobem získá při své pracovní cestě v cizině cizí měnu úsporou z diet a takto získanou cizí měnu v cizině použije pro své vlastní účely, nezpůsobuje našemu devizovému hospodářství škodu, takže nemůže v takovém případě spáchat trestný čin ohrožení devizového hospodářství podle § 146 tr. zák.
Okolnost, že devizový tuzemec bez povolení ministerstva financí platí jakýmkoliv způsobem v tuzemsku devizovému cizozemci, znamená sice v každém případě porušení zákona o devizovém hospodářství ve znění vyplývajícím ze zákona č. 64/1958 Sb., a to § 6 písm. a), nemusí však vést ke způsobení devizové škody. (Např. pocházela-li koupená věc z Tuzexu). Za účelem objasnění subjektivní stránky trestného činu bude proto třeba při koupi určité věci od cizince rovněž objasnit vztah vědomí kupujícího ke skutkové okolnosti, že předmětná věc byla cizincem dovezena do ČSSR z ciziny.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 29. 10. 1965 - 11 To 14/64.)
Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 18. srpna 1965 sp. zn. 1 T 11/65 byli obžalovaní A a B uznáni vinnými trestným činem ohrožení devizového hospodářství podle § 146 odst. 1 tr. zák. Obžalovaný A byl za to odsouzen k trestu odnětí svobody na 10 měsíců, obžalovanému B byl uložen trest propadnutí věci, a to magnetofonu zn. Grundig TK 46.
Obžalovaný A byl napadeným rozsudkem uznán vinným za to, že v době přesně nezjištěné od roku 1963 až do počátku roku 1965 převážně v Praze 1 a jinde zakoupil za účasti K od cizích státních příslušníků cizí valuty, od L postupně 300 US dolarů za částku 10 800,- Kčs, za účasti N 10 anglických liber za částku 1000,- Kčs a neoprávněně vyvezl z ČSSR do západního Berlína nejméně 6 US dolarů, 100 rakouských šilinků a částku 3150,- Kčs a do ČSSR nedovezl a prostřednictvím SBČs nesměnil 500 marek NDR, čímž způsobil našemu devizovému hospodářství celkovou škodu 16 528,69 Kčs, z čehož sám způsobil devizovou škodu v částce 4728,69 Kčs a podílel se na způsobení devizové škody v částce 11 800,- Kčs. Toto jednání obžalovaného Městský soud posoudil jako trestný čin ohrožení devizového hospodářství podle § 146 odst. 1 tr. zák.
Obžalovaný B byl uznán vinným trestným činem ohrožení devizového hospodářství podle § 146 odst. 1 tr. zák., spočívajícím v tom, že v době přesně nezjištěné koncem roku 1962 v Praze v rozporu s platnými devizovými předpisy koupil od cizího státního příslušníka M magnetofon zn. Grundig TK 46, za který mu zaplatil 10 000,- Kčs v hotovosti.
Proti tomuto rozsudku podali odvolání obžalovaní A a B, a to oba do výroku o vině, obžalovaný B též do výroku o trestu. Městský prokurátor podal odvolání do výroku o trestu u obžalovaného A.
Nejvyšší soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze u obžalovaného A v celém rozsahu a uznal jej vinným, že v době přesně nezjištěné od roku 1963 do počátku roku 1965 převážně v Praze 1 i jinde zakoupil za účasti K od cizích státních příslušníků cizí valuty, a to 300 US dolarů za částku 10 800,- Kčs, 10 anglických liber šterlinků za částku 1000,- Kčs a neoprávněně vyvezl z ČSSR do západního