Input:

131/1960 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 67/1959 Ú.l., o učebních oborech Archiv

č. 131/1960 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 67/1959 Ú.l., o učebních oborech
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 25. srpna 1960,
kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č, 67/1959 Ú. l., o učebních oborech
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a s Ústřední radou odborů podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovského zákona):
Čl. I
Příloha vyhlášky č. 67/1959 Ú. l., o učebních oborech se mění a doplňuje takto:
1. Mění se tyto učební obory a zní takto:
 
Označ. učeb. oboru
Stručný popis učeb. oboru
Požadavek nejnižšího. věk
Požadavek předch. vzdělání (počet tříd)
Doba uč.poměru pro dorost, který ukončil pov. 11-letou šk. střed.
Čís.
Název
 
hoši
dívky
 
 
doch. školu
1
2
3
4
5
6
7
8
„1008
tkadlec krajek
Tkaní krajek, záclon a tylu
14+
14+
8
3
1,5
1210
konzervář
Konzervování ovoce a zeleniny. Výroba zavařenin, džemů a kandovaného ovoce, sirupů, ovocných vín a moštů
14
14
8+
3
1,5
1302
chovatelka drůbeže
Práce spojená s chovem drůbeže, ošetřování, výkrm, líhnutí, odchov, kontrola nosnosti. Třídění balení a rozeslání vajec a kuřat. Brakování, zabíjení drůbeže a úprava na trh
-
16
vyučení v učeb. oboru č.1301 pěstitel a chovatel
1
-
1306
včelař
Chov včel, údržba úlů, zpracování medu a vosku. Pěstování rostlin a ovocných stromů ve vztahu k chovu včel
16
16
vyučeni v učeb. oboru č.1301 pěstitel a chovatel
1
-
1321
opravář zem.stroj.
Opravy a údržba všech zem.strojů, traktorů a mechan. zař. zem. výroby. Údržba elektrospotř. a vodo instalace
14+
-
8
3
1,5
Výchova učňů v těchto oborech, kteří v učebním roce 1960/61 budou ve druhém nebo třetím roce učebního poměru, bude dokončena v učebních oborech a za podmínek stanovených dosavadními předpisy.”
2. Nově se vyhlašují tyto učební obory:
 
„0312
tuhař
Čištění, tříd., a manipul. tuh
14+
14+
8
2
1
0716
výrobce staveb. keramiky
Strojní a ruční výroba obkladaček, kachlů, dlaždic, jejich sušení, tříd., kalibrování, řezání, glazování (s výjimkou glazování olovnatými glazurami) a balení
14+
15
8
2
1
0815
tužkař
Výroba tužek a jejich povrch. úprava
14+
14+
8
2
1
0934 kartonáž-(special.)
Výroba jednoduchých kartonáží '14+
14+
8
2
1
 
 
0953
lisařka gram.desek
Lisování gramodesek na polo- a automatických hydraulických lisech
-
15
8
2
1
1013
úpravářka
Sešívání, sprav., kotonových třídění a párov. punčoch kotonových punč.
-
14+
8
2
1
1014
rukavičkářka
Šití a úprava pl. úpravářka a stávkových rukavic
-
14+
8
2
1
1015
skářka-krepařka
Skaní a krepování na všech typech skacích a krepov. strojů a na strojích pro tvarování přízí
-
14+
8
2
1
1016
krajkářka
Přípravné a dok. práce při výrobě krajek, záclon a tylu. Obsluha paličkovacích, popř. galonových strojů
-
14+
8
2
1
1323
zemědělský mechanizátor
Obdělávání půdy, ošetřování a sklizeň plodin všech druhů trak.se závěsným nářadím a provádění jejich denní údržby
16
16
vyučení v učebním oboru č. 1301 pěstitel a chovatel
1
-”
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. září 1960.
 
Ministr:
v z. I.