Input:

13/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení Garance

č. 13/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. května 2021 bylo v Sarajevu podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení1) .
Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 17 dne 1. března 2023.
České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.

  
Správní ujednání
k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
o sociálním zabezpečení

Na základě článku 27 Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení, podepsané v Sarajevu dne 18. května 2021 (dále jen „Smlouva”), se příslušné úřady dohodly takto:
  
ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Definice pojmů
V tomto správním ujednání (dále jen „Ujednání”) se pojmy definované v článku 1 Smlouvy používají ve stejném významu.
  
Článek 2
Styčné orgány
Styčnými orgány podle článku 27 písmena b) Smlouvy jsou:
v České republice:
1.  Pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, dávky při invaliditě, ve stáří, dávky pozůstalých a pro peněžité dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání poskytované z nemocenského a důchodového pojištění:
Česká správa sociálního zabezpečení, Praha.
2.  Pro dávky v nezaměstnanosti a přídavek na dítě:
Úřad práce České republiky - generální ředitelství, Praha.
3.  Pro věcné dávky v nemoci a mateřství a věcné dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání hrazené ze zdravotního pojištění:
Kancelář zdravotního pojištění, Praha.
v Bosně a Hercegovině:
1.  Pro zdravotní pojištění a zdravotní péči:
a)  ve Federaci Bosny a Hercegoviny: Úřad zdravotního pojištění a zajištění Federace Bosny a Hercegoviny, Sarajevo,
b)  v Republice srbské: Fond zdravotního pojištění Republiky srbské, Banja Luka,
c)  v Distriktu Brčko Bosny a Hercegoviny: Fond zdravotního pojištění Distriktu Brčko Bosny a Hercegoviny, Brčko.
2.  Pro penzijní a invalidní pojištění:
a)  ve Federaci Bosny a Hercegoviny: Federální úřad pro penzijní a invalidní pojištění, Mostar,
b)  v Republice srbské: Fond pro penzijní a invalidní pojištění Republiky srbské, Bijeljina.
3.  Pro pracovní úrazy a nemoci z povolání:
a)  ve Federaci Bosny a Hercegoviny:
-  Úřad zdravotního pojištění a zajištění Federace Bosny a Hercegoviny. Sarajevo.
-  Federální úřad pro penzijní a invalidní pojištění, Mostar,
b)  v Republice srbské:
-  Fond zdravotního pojištění Republiky srbské, Banja Luka,
-  Fond pro penzijní a invalidní pojištění Republiky srbské, Bijeljina,
c)  v Distriktu Brčko Bosny a Hercegoviny:
Fond zdravotního pojištění Distriktu Brčko Bosny a Hercegoviny, Brčko.
4.  Pro pojištění v nezaměstnanosti:
Agentura práce a zaměstnanosti Bosny a Hercegoviny, Sarajevo ve spolupráci s příslušným orgánem zaměstnanosti v Bosně a Hercegovině.
5.  Pro přídavek na dítě a mateřství:
a)  ve Federaci Bosny a Hercegoviny: Federální ministerstvo