Input:

R 13/1967; Výživné dětí Garance

č. 13/1967 Sb. rozh.
Jestliže se matka dítěte rozhodla využít svého práva na prodlouženou mateřskou dovolenou (§ 157 odst. 2 zák. práce), může žádat od svého manžela, aby ji vyživoval. K této vyživovací povinnosti se přihlíží při stanovení jeho vyživovací povinnosti vůči jiným osobám.
(Rozsudek krajského soudu v Ústí n. L. ze dne 16. června 1966, 7 Co 258/66.)
Okresní soud v Litoměřicích snížil výživné placené otcem L. P. na 220,- Kčs u nezl. Pavla a na 200,- Kčs u nezl. Petra s odůvodněním, že otec má novou vyživovací povinnost k nezl. Šárce a k manželce, která nastoupila neplacenou mateřskou dovolenou.
Matka podala odvolání a navrhla, aby napadený rozsudek byl změněn tak, že se výživné otce na obě děti snižuje na částku 500,- Kčs měsíčně. Poukázala na to, že otcova manželka má možnost umístit nezletilou Šárku v jeslích, takže je schopná výdělečné činnosti.
Krajský soud v Ústí n. L. rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Podle § 99 odst. 1 zák. o rodině lze soudní rozhodnutí o výživě nezl. dětí změnit, změní-li se poměry. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny. Prvý soud správně zjistil, že v době poslední soudní úpravy v říjnu 1964 si otec vydělával průměrně 1760 Kčs čistých měsíčně, matka 1390,- Kčs a oba rodiče žili osaměle. Za těchto podmínek stanovil soud výživné v částce 300,- Kčs na nezletilého Pavla a 250,- Kčs na nezletilého Petra. Od té doby, jak plyne z důkazů provedených prvým soudem, došlo k podstatné změně ve výdělkových možnostech rodičů, v jejich osobních poměrech a částečně i v potřebách nezletilých dětí. Nezletilí Petr a Pavel jsou ve věku 2 1/2 a 5 let a jejich potřeby jsou tedy o něco málo vyšší než v říjnu 1964. Otcův výdělek za posledních 6 měsíců činí průměrně 1900,- Kčs čistých. Otcův příjem se tedy zvýšil asi o 140,- Kčs měsíčně. Matka si vydělala od prosince 1960 do května 1966 průměrně 1256,- Kčs čistých. Čistý výdělek matky se tedy snížil o 134,- Kčs měsíčně. Je však třeba vzít v úvahu, že k tomu došlo tím, že se matka provdala a daňovou úlevu na děti má její manžel, který vydělává měsíčně průměrně 1577,- Kčs a platí výživné na dítě z prvého manželství