Input:

R 13/1965; Výživné dětí Garance

č. 13/1965 Sb. rozh.
V řízení o zvýšení výživného nutno zjišťovat výdělkové možnosti a schopnosti obou rodičů, a to i když návrh směřující k nové úpravě výživného se domáhá nové úpravy jen u jednoho z rodičů.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni ze dne 2. září 1964, 8 Co 311/64.)
Rozsudkem okresního soudu v Karlových Varech byly nezl. děti P. a Z. Ž. svěřeny do výchovy a výživy babičky A. L. Současně bylo otci i matce uloženo přispívat na každé dítě po 100,- Kčs měsíčně.
Okresní soud v Karlových Varech vyhověl návrhu babičky nezl. dětí a zvýšil matce výživné z částky 100,- Kčs na 160,- Kčs a toto své rozhodnutí odůvodnil poukazem na změnu poměrů ve smyslu § 99 odst. 1 zák. o rod., kterou spatřoval v tom, že náklady na výživu dětí se od poslední úpravy v r. 1960 zvýšily.
Krajský soud v Plzni k odvolání matky dětí rozsudek soudu prvého stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu jednání a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 85 odst. 2 zák. o rod. přispívají na výživu dětí oba