Input:

124/1950 Sb., Nařízení, kterým se vydávají některé podrobnější předpisy o podnikovém rejstříku, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 124/1950 Sb., Nařízení, kterým se vydávají některé podrobnější předpisy o podnikovém rejstříku, platné do 30.6.1964
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 24. srpna 1950,
kterým se vydávají některé podrobnější předpisy o podnikovém rejstříku.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 písm. a), b) a c) zákona č. 100/1950 Sb., o podnikovém rejstříku:
§ 1
Rejstříková kniha má zvláštní oddíly pro státní podniky, národní podniky, komunální podniky, jednotná zemědělská družstva, lidové peněžní ústavy, lidová družstva bytová, ostatní lidová družstva a akciové společnosti.
§ 2
Do podnikového rejstříku se zapíší také:
1.  „Ústředí pro hospodaření se zemědělskými