Input:

R 12/1965; Příjmení dětí Garance

č. 12/1965 Sb. rozh.
Okolnosti významné při rozhodování soudů o svolení k žádosti jednoho rodičů o změnu příjmení nezletilého dítěte.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze ze dne 5. 11. 1964, 5 Co 182/64.)
Obvodní soud pro Prahu 10 vyhověl návrhu matky, aby jí bylo dáno svolení k žádosti o změnu příjmení nezletilého dítěte.
V opravném prostředku do tohoto rozhodnutí, uplatňoval otec dítěte, že podle jeho přesvědčení není pro takovou změnu dostatečný důvod a že požadovaná změna příjmení není ani k prospěchu nezletilce. On sám měl o nezletilého vždy zájem a nestýkal se s ním jen proto, že matka nevytvořila k tomu potřebné podmínky.
Městský soud v Praze rozsudek soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Z provedeného řízení vyplývá, že se otec s nezletilým od okamžiku, kdy se rozešel s jeho matkou, vůbec nestýkal. Neviděl jej tedy po dobu více než 4 let od doby, kdy nezletilý byl stár asi jeden měsíc. Soud nevěří otci, že jediným důvodem bylo to, že nevěděl, kde dítě vlastně je. Otec sám posléze připustil, že po narození dítěte byla matka za ním. Soud má dostatečný podklad pro závěr, že matka otci při této příležitosti sdělila, že bude nucena umístit do kojeneckého ústavu v Krči, jediného ústavu, který v Praze přicházel v úvahu, a že její zájezd za otcem byl motivován snahou udržet manželství mimo jiné i poukazem na společné dítě. Je proto zcela logické