Input:

R 118/1967; Sociální zabezpečení Garance

č. 118/1967 Sb. rozh.
Za hrubý výdělek rozhodný při zkoumání podmínky podstatného poklesu výdělku pro přiznání částečného invalidního důchodu nutno totiž považovat jen veškerou hrubou mzdu (příjem) dosaženou v zaměstnání nebo v souvislosti s tímto zaměstnáním, jestliže podléhá dani ze mzdy.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 1967, 6 Cz 208/66.)
Státní úřad sociálního zabezpečení zastavil navrhovateli od 13. 4. 1965 částečný invalidní důchod s odůvodněním, že posudková komise sociálního zabezpečení ONV v H. B. jej neuznala nadále částečně invalidním.
Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel opravný prostředek, v němž v podstatě uvedl, že se jeho zdravotní stav nezměnil, neboť následky úrazu, který utrpěl dne 3. 11. 1955, trvají. Proto požadoval, aby mu byl částečný invalidní důchod vyplácen i nadále.
Krajský soud v Hradci Králové zamítl opravný prostředek s odůvodněním, že navrhovatel je sice po stránce zdravotní nadále částečně invalidní ve smyslu ustanovení § 20 odst. 4 zák. č. 101/1964 Sb., avšak pro přiznání částečného invalidního důchodu nesplňuje ekonomickou podmínku. K tomuto závěru dospěl krajský soud jednak na podkladě zprávy MNV v S. o tom, že navrhovatelův příjem z jeho hospodářství ve výměře 5 ha činí nejméně 1000 Kčs měsíčně, jednak na podkladě sdělení ONV v H. B. o tom, že hrubou zemědělskou produkci u typu hospodářství navrhovatele lze stanovit na 1 ha zemědělské půdy částkou 4950 Kčs.
Nejvyšší soud rozhodl o stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že tímto rozhodnutím byl

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací