Input:

117/1962 Sb., Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 49/1962 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi Garance

č. 117/1962 Sb., Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 49/1962 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi
[zrušeno nepřímo č. 10/1966 Sb.]
Vyhláška
ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 5. prosince 1962
o změně vyhlášky č. 49/1962 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi
Ministři vnitřního obchodu a financí a hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví v dohodě s předsedou Státní plánovací komise podle § 1 zákona č. 160/1940 Sb., o vnitřním obchodě, podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1985 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, podle § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o státním hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle § 190 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Vyhláška č. 49/1962 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi se mění a doplňuje takto:
1. § 3 odst. 1 zní:
„(1) Kromě nákupů v rámci měsíčního limitu mohou organizace nakupovat bez započtení do měsíčního limitu všechny druhy potravin a druhy průmyslového zboží, uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky.“
2. § 3 odst. 2 písm a) zní:
„a) jednotná zemědělská družstva zboží uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky, a to pouze pro vlastní potřebu.“
3. § 9 se zrušuje.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963.
 
První náměstek ministra vnitřního obchodu:
Loukotka v. r.
První náměstek ministra financí:
Dvořák v. r.
První náměstek hlavního arbitra ČSSR:
Svitavský v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 117/1962 Sb.
Seznam zboží, jehož nákupy se nezapočítávají do měsíčního limitu podle § 2 vyhlášky č. 49/1962 Sb.
 
Skupina zboží
Sortimentní vymezení
Číslo ceníku maloobchodních cen
Prapory a praporoviny
Všechny druhy
9, 10, 19
Dekorační materiál
Vlnitá lepenka, desky Dekoris, lampióny, girlandy, papírové řetězy, papírová tráva, konfety, maškarní zboží, napínáčky, špendlíky, lepidla, kreslířské křídy, olejové a temperové barvy, umělecké štětce, vlasové štětečky, krepové a dekorační papíry, nástěnky, vývěsní skříňky apod.
27, 28
Propagační materiál
znaky, emblémy, písmena všeho druhu, plakáty, stojánky na vlajky, pásky na rukávy apod.
-
Obrazy a busty význačných osob
 
-
Sportovní potřeby včetně sportovní obuvi a textilních výrobků
sportovní nářadí a náčiní všeho druhu
29
 
sportovní odznaky, jídelní misky, potravinářské krabice, krabice na máslo, polní láhve, kotlíky, pohárky
55
 
termoláhve, termonádoby
56
 
krokoměry, mapoměry, kompasy a busoly
28
 
turistické plynové a skládací vařiče
49
 
sportovní ceny (plakety, medaile, sošky, kovové poháry)
-