Input:

11/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2016 Garance

č. 11/2021 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2007 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství a č. 87/2011 Sb. m. s., kterým byl vyhlášen harmonogram Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. října 2016 v Portoroži byly na 66. výročním zasedání Mezinárodní velrybářské komise přijaty změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství1) .
Se změnami harmonogramu vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí těchto změn.
Změny harmonogramu vstoupily v platnost na základě článku V odst. 3 Úmluvy dne 5. února 2017 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změn harmonogramu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

The Red House
135 Station Road
Impington, Cambridge
CB24 9NP, UK
t: +44 (0) 1223 233971
f: +44 (0) 1223 232876
e. secretariat@iwc.int
Internet: www.iwc.int
SB/JAC/32230 8. listopadu 2016
OBĚŽNÍK KOMISAŘŮM A SMLUVNÍM VLÁDÁM
IWC.CCG.1242
Změny harmonogramu
Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství (1946) přijaté na 66. zasedání Komise

V rámci 66. zasedání Mezinárodní velrybářské komise, které se konalo v Portoroži, ve Slovinsku ve dnech 24. - 28. října 2016, nebyly přijaty