Input:

109/1960 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 109/1960 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 12. července 1960
o schválení zákonného opatření předsednictva Národního