Input:

č. 107/1958 Sb. rozh. obč., Garance

č. 107/1958 Sb. rozh. obč.
V případě exekuce podle §§ 437, 438 o. s. ř. nelze zamítnout návrh na povolení exekuce z toho důvodu, že nadřízený orgán vymáhajícího věřitele označil jiné, než původně navrhované části majetku dlužníka za předmět, který může být přípustně postižen exekucí.
Vymáhajícímu věřiteli musí soud poskytnout příležitost, aby svůj návrh přizpůsobil vyjádření dozorčího orgánu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 29. října 1957, 20 Co 626/57.)
Lidový soud v Kolíně zamítl návrh na exekuci na movitá věci proti národnímu podniku, když příslušný nadřízený orgán podniku se vyjádřil podle § 437 o. s. ř. tak, že je přípustná exekuce , jen odepsáním na účtě.
Krajský soud rozhodnutí soudu první stolice zrušil.
Odůvodnění:
V případě exekuce podle §§ 437, 438 o. s. ř. nelze zamítnout návrh na povolení exekuce jedině z toho důvodu, že nadřízený orgán podniku ve svém vyjádření podle § 437 o. s. ř. vyslovil přípustnost exekuce na jiný druh majetku, než byla původně exekuce navrhována, v konkrétním případě tedy když nadřízený orgán podniku se vyjádřil tak, že je přípustná exekuce jen odepsáním . na účtě.
Před vyjádřením nadřízeného orgánu nemohl vymáhající věřitel sám zvolit způsob exekuce umožňující jeho uspokojení, neboť mu nemohlo být známo, který majetek jako přípustný pro zabavení bude označen. Vzhledem k ustanovení § 432 odst. 1 o. s. ř. musí vymáhající věřitel označit v návrhu již exekuční prostředek, musí mu být proto dána na podkladě vyjádření nadřízeného orgánu podle § 1 odst. 2 a § 45 o. s. ř.