Input:

104/2023 Sb., Zákon o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby Garance

č. 104/2023 Sb., Zákon o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby
ZÁKON
ze dne 30. března 2023
o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Kompenzace osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby
(1)  Zdravotní pojišťovny vyplatí poskytovatelům zdravotních služeb, s nimiž mají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, a poskytovatelům sociálních služeb, s nimiž mají uzavřenou zvláštní smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, (dále jen „poskytovatel”) kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2 (dále jen „epidemie COVID-19”) v roce 2022 (dále jen „kompenzace”). Kompenzaci zdravotní pojišťovna poskytovateli vyplatí v rámci vyúčtování zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „hrazené služby”) poskytnutých v roce 2022.
(2)  Ministerstvo zdravotnictví může stanovit vyhláškou způsob zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2022, přičemž zohlední zejména předpokládané snížení objemu hrazených služeb poskytnutých v roce 2022, ke kterému došlo v souvislosti s epidemií COVID-19; způsob zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2022 zahrnuje stanovení kompenzačních hodnot bodu, kompenzační výše úhrad za hrazené služby a kompenzačních regulačních omezení.
(3)  Poskytovatel a zdravotní pojišťovna se mohou do 31. května 2023 dohodnout ohledně způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad