Input:

R 1/1966; Příspěvek na výživu rozvedeného manžela Garance

č. 1/1966 Sb. rozh.
K otázce výše příspěvku na výživu rozvedeného manžela.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. září 1965, 5 Co 206/65.)
Okresní soud v Teplicích zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala na žalovaném placení příspěvku na výživu po rozvodu manželství. První soud opřel své rozhodnutí o názor, že při výdělku, kterého žalobkyně dociluje po nástupu do zaměstnání od ledna 1965 v částce 320,- Kčs, nelze tvrdit, že by nebyla schopna se sama uživit. Může prý práci zintensivnit a přiměřeně prodloužit pracovní dobu a tím získat další prostředky k výživě.
Krajský soud v Ústí nad Labem změnil rozsudek soudu prvého stupně tak, že vyslovil povinnost žalovaného přispět žalobkyni částkou 200,- Kčs měsíčně.
Z odůvodnění:
Žalobkyně se domáhá odvoláním změny napadeného rozhodnutí v tom smyslu, aby jí byl přiznán vyživovací příspěvek od 1. 1. 1965 v částce 200,- Kčs měsíčně. Její nynější výdělek prý nestačí krýt její přiměřenou nutnou výživu.
Ustanovení § 92 zák. o rod. předpokládá k opodstatnění uplatněného nároku, že rozvedený manžel požadující vyživovací příspěvek není s to uspokojit své osobní potřeby.
Bylo proto předním úkolem soudu zajistit si bezpečný podklad pro posouzení otázky, zda a v jakém rozsahu je žalobkyně schopna svým výdělkem uspokojit své potřeby. Odvolací soud vzhledem k názoru prvního soudu a dále k nynějšímu zaměstnání žalobkyně na omezenou pracovní dobu 4 hodin denně jako žehlířky, jakož i vzhledem k námitce žalovaného, že žalobkyně by byla schopna pracovat jako švadlena na celodenní pracovní úvazek, doplnil řízení důkazy o její pracovní způsobilosti. Posudky znalců vyzněly souhlasně v tom, že žalobkyně je schopna vykonávat lehčí práci, duševně a fyzicky nenamáhavou a nenárazovou, při zkrácené pracovní době. Její zdravotní stav odpovídá částečné invaliditě. Nynější její zaměstnání se zkrácenou pracovní dobou na 4 hodiny denně je přiměřené jejímu zdravotnímu stavu. Nemohla by zastávat zaměstnání švadleny (dámské krejčové) s 8hodinovou pracovní dobou.
Na základě uvedeného zjištění dospěl odvolací soud k názoru, že výdělečné