Input:

174/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se určuje, jakým způsobem se splňuje základní podmínka pro vznik nároků na dávky národního důchodového pojištění u sezónních zaměstnanců v zemědělství a lesnictví, platné do 31.12.1956 Archiv

č. 174/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se určuje, jakým způsobem se splňuje základní podmínka pro vznik nároků na dávky národního důchodového pojištění u sezónních zaměstnanců v zemědělství a lesnictví, platné do 31.12.1956
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. června 1949,
jímž se určuje, jakým způsobem se splňuje základní podmínka pro vznik nároků na dávky národního důchodového pojištění u sezonních zaměstnanců v zemědělství a lesnictví.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 61, odst. 5 zákona ze dne 15. dubna 1948, č.