Input:

98/1991 Sb., Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice, platné do 31.10.1991 Archiv

č. 98/1991 Sb.
[zrušeno č. 436/1991 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 28. února 1991
o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
(1) Obvody a sídla okresních soudů se shodují s územím a sídlem okresů.1)
(2) Obvody obvodních soudů v Praze se shodují s obvody těchto soudů ke dni nabytí účinnosti zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze. Sídlem obvodních soudů v Praze je hlavní město Praha.
(3) Obvod městského soudu v Brně se shoduje s územím města Brna. Sídlem městského soudu v Brně je město Brno.
§ 2
(1) Obvody a sídla krajských soudů se shodují s územím a sídlem krajů.2)
(2) Obvod městského soudu v Praze se shoduje s územím hlavního města Prahy; sídlem městského soudu je hlavní město Praha.
§ 3