Input:

95/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů Garance

č. 95/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. března 2019,
kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 12 odst. 6 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.:
Čl. I
V § 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů, se ve větě před středníkem slova „a údaj o způsobu jejího nabytí“ a ve větě za středníkem slova „údajů zapsaných na listu vlastnictví“ a slova „pro nemovitou věc“