Input:

95/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2013 Garance

č. 95/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. března 2009,
kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 503/2012 Sb. k 1.1.2013)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zemědělství
Čl. II
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č.  307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č.  94/2005 Sb., zákona č.