Input:

95/1970 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, platné do 9.2.1972 Archiv

č. 95/1970 Sb.
[zrušeno č. 3/1972 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra České socialistické republiky
ze dne 24. září 1970
kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech,
Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 16 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, se mění takto:
1. § 6 odst. 4 zní:
Povinnost podrobovat se pravidelným lékařským prohlídkám mají:
a) řidiči z povolání všech motorových vozidel, řidiči mající řidičské oprávnění skupiny D a řidiči motorových vozidel požární ochrany a zdravotnické a důlní záchranné služby užívajících zvláštního výstražného znamení, vždy po dvou letech; po dosažení věku 50 let jsou povinni podrobit se prohlídce jednou za rok;
b) ostatní držitelé řidičských průkazů po dosažení věku 60 let a opětovně po dosažení věku 65 a 68 let. Od 68. roku věku jsou povinni podrobovat se