Input:

89/2009 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce, ve znění účinném k 2.4.2009 Garance

č. 89/2009 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 20. března 2009
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
92/2009 Sb.
(k 2.4.2009)
mění
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve