Input:

81/2019 Sb., Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy Garance

č. 81/2019 Sb., Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy
VYHLÁŠKA
ze dne 14. března 2019
o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy
Ministerstvo financí stanoví podle § 16 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 80/2019 Sb.:
§ 1
Vzory služebního průkazu v orgánu finanční správy
(1)  Vzor služebního průkazu státního zaměstnance v orgánu finanční správy (dále jen „služební průkaz státního zaměstnance”) je uveden v příloze č. 1.
(2)  Vzor služebního průkazu zaměstnance v orgánu finanční správy vykonávajícího činnosti, které zahrnuje státní služba podle zákona o státní službě (dále jen „služební průkaz zaměstnance”), je uveden v příloze č. 2.
§ 2
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1.  Vyhláška č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky.
2.  Vyhláška č. 430/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.
 
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 81/2019 Sb.
Vzor služebního průkazu státního zaměstnance
1. Popis
a)  Služební průkaz státního zaměstnance je oboustranná plastová karta bílé barvy o rozměrech 86 x 54 mm se zakulacenými rohy. Služební průkaz státního zaměstnance je zajištěn speciálními zajišťovacími prvky. Jedním ze speciálních zajišťovacích znaků je holografický prvek s motivem velkého státního znaku.
b)  Na lícové straně služebního průkazu státního zaměstnance je na prvním až druhém řádku uveden text „SLUŽEBNÍ PRŮKAZ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE”. Na třetím řádku je uveden text „TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:”. Na čtvrtém řádku je uveden text „EVIDENČNÍ ČÍSLO STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE:”. Na pátém řádku je uveden text „DATUM VYSTAVENÍ:” a text „PLATNOST DO:”. Na šestém řádku je uveden text „SLUŽEBNÍ ÚŘAD:”. V levé části je digitální zpracování fotografie státního zaměstnance o rozměrech 26 x 34 mm, pod ním je na sedmém řádku uveden text „ČÍSLO SLUŽEBNÍHO PRŮKAZU:”. Vpravo nahoře je velký státní znak. V pravé části je umístěn kontaktní elektronický Čip. Pod každým textem na třetím až sedmém řádku je umístěno bílé pole sloužící k zapsání příslušného údaje. Do bílého pole pod třetím řádkem se zapisují údaje ve formátu akademický titul uváděný před jménem, jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul uváděný za jménem. Příjmení a označení služebního úřadu se zapisují velkými písmeny. Datum vystavení a datum platnosti se uvádí ve formátu dd.mm.rrrr. Nebude-li platnost služebního průkazu státního zaměstnance omezena, zapíše se do příslušného bílého pole text „bez omezení”. Všechny texty včetně zapisovaných údajů jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem v černé barvě. Pozadí lícové strany tvoří modrá barva plynule přecházející ve spodní části do červené barvy. Fotografie státního zaměstnance je barevná. Požadavky na technické zpracování fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu.
c)  Na rubové straně