Input:

72/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2008 Garance

č. 72/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. února 2006,
kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zákonem č. 362/2007 Sb. k 1.1.2008)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. II
V § 11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č.