Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

72/1994 Sb., Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění účinném k 1.7.2010, platné do 31.12.2013 Archiv

č. 72/1994 Sb.
[zrušeno č. 89/2012 Sb.]
ZÁKON
ze dne 24. března 1994,
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
273/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
ruší část desátou
nález ÚS
280/1996 Sb.
(k 1.11.1996)
ruší § 22 odst. 4
97/1999 Sb.
(k 25.5.1999)
mění
103/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění (33 novelizačních bodů)
ÚZ 2/2001 Sb.
 
 
229/2001 Sb.
(k 30.6.2001)
v § 21 mění odst. 7, doplňuje odst. 4 a v § 33a doplňuje odst. 6
451/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění (25 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
ÚZ 65/2002 Sb.
 
 
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 22 odst. 5 větu druhou
437/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
ruší § 9a odst. 4
171/2005 Sb.
(k 27.4.2005)
v § 11 mění odst. 5, v § 13 odst. 3 vkládá větu
179/2005 Sb.
(k 30.4.2005)
v § 24 mění odst. 7,
doplňuje nový § 30a
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 30a
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 10 odst. 1
345/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
vkládá v § 23 odst. 4 a 5; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tento zákon upravuje spoluvlastnictví budovy, u něhož spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy.
(2) Zákon upravuje vznik
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Fulsoft.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

72/1994 Sb., Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k ...