Input:

71/1997 Sb., Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18. března 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. září 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města Garance

č. 71/1997 Sb.
NÁLEZ
Ústavního soudu České republiky
Jménem České republiky
Ústavní soud České republiky rozhodl dne 18. března 1997 v plénu o návrhu přednosty Okresního úřadu v Mladé Boleslavi na zrušení obecně závazné vyhlášky