Input:

70/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb. Garance

č. 70/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. března 2007,
kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se na konci písmene d) doplňují slova „popřípadě poskytuje dotace poskytovatelům sociálních služeb provozujícím zařízení sociálních služeb obdobná domovům,