Input:

7/1991 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášek č. 151/1980 Sb., č. 14/1982 Sb. a č. 86/1984 Sb. Garance

č. 7/1991 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 586/1992 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky
ze dne 17. prosince 1990,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášek č. 151/1980 Sb., č. 14/1982 Sb. a č. 86/1984 Sb.
Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky stanoví podle § 16 odst. 1 a 2 písm. d) zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška ministerstva financí č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1980 Sb. a vyhlášek federálního ministerstva financí č. 14/1982 Sb. a č. 86/1984 Sb., se doplňuje takto:
1. V § 8 se za